Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen - Rijksuniversiteit Groningen
 
lagelanden-vp.jpg
English | Nederlands

De Lage Landen 2020-2100 : een toekomstverkenning

(2018) Architecture Workroom Brussels; Jelte Boeijenga; Vereniging Deltametropool; Joeri De Bruyn (red.)

De Lage Landen 2020-2100. Een toekomstverkenning bundelt de onderzoeksresultaten van de eerste fase van het grensoverschrijdend (Nederland en Vlaanderen) proces ‘Lage Landen’. De onderzoeksresultaten vormen de basis voor een volgende fase, in Nederland getrokken door de Directie Ruimtelijke Ordening binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in Vlaanderen door Afdeling SID, Team Strategie binnen het Departement Omgeving, en dit in samenspraak met het College van Rijksadviseurs en het Team Vlaams Bouwmeester.

Tijdens hun topoverleg in Maastricht op 8 oktober 2013
sloten Nederlands minister-president Rutte en toenmalig
Vlaams minister-president Peeters een akkoord om
intensiever samen te werken rond een aantal fundamentele
thema’s. Het doel van die samenwerking is om onze
gezamenlijke concurrentiepositie te verstevigen en de
welvaart en leefbaarheid in de Lage Landen te verhogen.
Recenter, op 7 november 2016, hebben minister-president
Bourgeois en minister-president Rutte die ambities
opnieuw onderschreven.
Het Departement Ruimte Vlaanderen (nu onderdeel
van het Departement Omgeving), het Team Vlaams
Bouwmeester, de directie Ruimtelijke Ontwikkeling van
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu onderdeel
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
en het College van Rijksadviseurs
besloten
in het najaar van 2013 hun gezamenlijke studie De Lage
Landen 2020-2100, waarvan voorliggende publicatie fase
1 finaliseert, aan deze overeenkomst tussen Vlaanderen
en Nederland te koppelen.
De Lage Landen staan de komende decennia voor een
aantal grote uitdagingen. Ingrijpende transities kondigen
zich aan. Die spelen zich af op vele domeinen, zoals
klimaat, energie, economie, milieu, demografie, mobiliteit,
voedselvoorziening, enzovoort. Het is van belang dat we
ons hier tijdig op voorbereiden.
Bijzonder aan al die transities is dat ze een enorme
impact hebben op onze ruimte. Omgekeerd is de ruimte
een determinerende factor in het maatschappelijk
opvangen van die transities. Ze stellen ons dan ook
voor een ruimtelijke opgave. De toekomstverkenningen
in deze studie, met tijdshorizon tot 2100, onderzoeken
welke winsten we kunnen boeken door een meer samenhangende
en gezamenlijke ruimtelijke ontwikkeling van
de Lage Landen.
Aan de basis van deze studie staat de vaststelling dat
Vlaanderen en Nederland samen deel uitmaken van een
en hetzelfde, uniek metropolitaan systeem in de delta
van Rijn, Maas en Schelde. Dat impliceert dat de transities
waar we vandaag en de komende decennia voor
staan, zich hier op een heel bijzondere manier zullen
manifesteren, en dus ook om aangepaste ruimtelijke
strategieën vragen.
Download het document

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/dbi/5b98d2600f7dd

ID 1210
Moeder ID 1207
Volgorde LageLanden20202100
Naam LageLanden20202100
Publiceren yes
OAI-naam External_research_report
Path root/OAnonRUG/2018/LageLanden20202100/
Verkorte titel NL LageLanden20202100
Korte titel EN LageLanden20202100
Naam Cover lagelanden-vp.jpg
Naam thumbnail lagelanden-tn.jpg
Gemaakt op: 2018-09-12 08:46:24
Gemodificeerd op: 2018-09-12 08:52:19
Digitaal ID 5b98d2600f7dd
Opdrachtgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (tot oktober 2017 het Ministerie van Infrastructuur & Milieu), Nederland & Departement Omgeving (tot maart 2017 het Departement Ruimte Vlaanderen), Vlaamse Overheid, België
Plaats van uitgifte Brussel
Titel De Lage Landen 2020-2100 : een toekomstverkenning
Titelvolgorde Lage Landen 2020-2100
Ruilverkeer mogelijk no
Printen in opdracht no
Aantal pagina's 163
Publicatiejaar 2018
Taal nl
Beschrijving De Lage Landen 2020-2100. Een toekomstverkenning bundelt de onderzoeksresultaten van de eerste fase van het grensoverschrijdend (Nederland en Vlaanderen) proces ‘Lage Landen’. De onderzoeksresultaten vormen de basis voor een volgende fase, in Nederland getrokken door de Directie Ruimtelijke Ordening binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in Vlaanderen door Afdeling SID, Team Strategie binnen het Departement Omgeving, en dit in samenspraak met het College van Rijksadviseurs en het Team Vlaams Bouwmeester.

Tijdens hun topoverleg in Maastricht op 8 oktober 2013
sloten Nederlands minister-president Rutte en toenmalig
Vlaams minister-president Peeters een akkoord om
intensiever samen te werken rond een aantal fundamentele
thema’s. Het doel van die samenwerking is om onze
gezamenlijke concurrentiepositie te verstevigen en de
welvaart en leefbaarheid in de Lage Landen te verhogen.
Recenter, op 7 november 2016, hebben minister-president
Bourgeois en minister-president Rutte die ambities
opnieuw onderschreven.
Het Departement Ruimte Vlaanderen (nu onderdeel
van het Departement Omgeving), het Team Vlaams
Bouwmeester, de directie Ruimtelijke Ontwikkeling van
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu onderdeel
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
en het College van Rijksadviseurs
besloten
in het najaar van 2013 hun gezamenlijke studie De Lage
Landen 2020-2100, waarvan voorliggende publicatie fase
1 finaliseert, aan deze overeenkomst tussen Vlaanderen
en Nederland te koppelen.
De Lage Landen staan de komende decennia voor een
aantal grote uitdagingen. Ingrijpende transities kondigen
zich aan. Die spelen zich af op vele domeinen, zoals
klimaat, energie, economie, milieu, demografie, mobiliteit,
voedselvoorziening, enzovoort. Het is van belang dat we
ons hier tijdig op voorbereiden.
Bijzonder aan al die transities is dat ze een enorme
impact hebben op onze ruimte. Omgekeerd is de ruimte
een determinerende factor in het maatschappelijk
opvangen van die transities. Ze stellen ons dan ook
voor een ruimtelijke opgave. De toekomstverkenningen
in deze studie, met tijdshorizon tot 2100, onderzoeken
welke winsten we kunnen boeken door een meer samenhangende
en gezamenlijke ruimtelijke ontwikkeling van
de Lage Landen.
Aan de basis van deze studie staat de vaststelling dat
Vlaanderen en Nederland samen deel uitmaken van een
en hetzelfde, uniek metropolitaan systeem in de delta
van Rijn, Maas en Schelde. Dat impliceert dat de transities
waar we vandaag en de komende decennia voor
staan, zich hier op een heel bijzondere manier zullen
manifesteren, en dus ook om aangepaste ruimtelijke
strategieën vragen.
Uitgever University of Groningen
Relatie URI http://www.rug.nl/
Rechten University of Groningen
ISBN 9789040303944
Trefwoorden Nederland; België; toekomst; visie; ruimtelijke ordening
Auteur(s) Architecture Workroom Brussels; Jelte Boeijenga; Vereniging Deltametropool; Joeri De Bruyn (red.)


 
To top