Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen - Rijksuniversiteit Groningen
 
vpKant2018.jpg
English | Nederlands

In de ban van de noodzakelijkheid : Kants ethiek als weerspiegeling van zijn tijd (Herz. druk 2018)

(2018) Feldmeijer, F.R.

Herziene druk 2018.

Men kan zich afvragen of het zinvol is over Kant te schrijven, het lijkt immers haast
onmogelijk nog iets nieuws over hem te zeggen. De boeken over zijn werk zouden bij
elkaar geplaatst een indrukwekkende bibliotheek vormen. Alleen al de Kant-bibliografie
van 1945 tot 1990 telt bijna achthonderd bladzijden.1
Toch blijft het, los van het weerleggen of het verdedigen van zijn standpunten, van
belang om te proberen de probleemstellingen te verhelderen. In dit boek wordt daarbij de
nadruk gelegd op het feit dat Kant een achttiende-eeuwse denker was, wiens mensbeeld
bepaald werd door de natuurkundige opvattingen van zijn tijd, binnen het kader van de
toen nog geldende aristotelische traditie, waarin deugd de zin vormde van het menselijk
bestaan: geen enkel ander aards wezen heeft het vermogen tot zedelijkheid. Kant ziet de
mens als een geheel van krachten (hogere, morele, die niet aan de natuurwetten gebonden
zijn, en lagere, natuurlijke) die bij het handelen met elkaar overeen moeten stemmen.
[....]

Zie verder de Inleiding.
file:Download het document

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/dbi/5ad46e5566c86


 
To top