Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen - Rijksuniversiteit Groningen
 
BulderB-Wonen-VPklein.jpg
English | Nederlands

Wonen in het verleden van Drenthe en Groningen : 1850 - 2015

(2018) Bulder, Bert; Bulder, E.A.M., M.G.J. Duijvendak, M.G.J. en Boer, A.J. de (; Knegtmans, Marise (ontwerp en opmaak)

Op voorkant: Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid - Artikel 22 lid 2 Grondwet, 1982

Er bestaat ook een pdf-versie met op de voorkant: Het ontstaan van Lefier, 1850-2015


De geschiedenis van de sociale woningbouw in Drenthe en Groningen is bijzonder en wordt hier voor het eerst in samenhang beschreven. Soms waren de noordelijke woningcorporaties landelijke ontwikkelingen voor. Vaker nog vroegen de specifieke sociaaleconomische, demografische en ruimtelijke factoren om eigenwijze oplossingen. Want Haags beleid bleek in de praktijk regelmatig te botsen met de regionale werkelijkheid. De relatieve armoede van de regio vroeg een passend, sociaal gezicht van de bestuurders van woningcorporaties en gemeentes. En daar is veel moois over te vertellen. Dat geldt ook voor de sterke huurdersparticipatie, de vroege herstructurering van wijken en de vooruitstrevende stedenbouw in Noord-Nederland.
Download het document

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/dbi/5bcee995173be


 
To top