Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Filosofie van het denken

(2016) Schuitemaker, Lidwien; Lodi, Gabor

In Filosofie van het denken zijn opvattingen van filosofen uit het verleden en heden over denken geanalyseerd, en is de vraag onderzocht hoe in het licht van moderne ontwikkelingen binnen wetenschap en maatschappij denken opgevat kan worden. Bestudeerd zijn ideeën over denken als immaterieel en materieel proces, het proces van gedachtevorming en kennisverwerving, de rol van taal in het denken, en kunstmatige intelligentie. Denken wordt in dit on-derzoek opgevat als materieel-maatschappelijk en lichamelijk proces dat deel uitmaakt van de materie. De ontwikkeling van het denken laat zien dat de mens wat hij denkt in toenemende mate kan realiseren: hij maakt gereed-schappen, bouwt apparaten die zijn denken registreren, hij ontwerpt kunstma-tige intelligentiesystemen, kan met hulpmiddelen in het verre verleden (de ruimte) kijken, zal in de toekomst met nanotechnologie in staat zijn steeds meer operaties op microniveau uit te voeren, et cetera. Uit deze ontwikkelin-gen is af te leiden dat denken en materie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
file:Download het document

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/dbi/5c4997f38869a


 
To top