Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen - Rijksuniversiteit Groningen
 
filographie-vp.jpg
English | Nederlands

Filographie : Filosofie van het denken in vormen

(2016) Lodi, Gabor; Schuitemaker, Lidwien

Het idee voor dit onderzoek is twintig jaar geleden
ontstaan tijdens ons werk aan de boeken ‘Beeldende
Kunst Filosofie’ en ‘Filosofie van het Denken’. In de discussies
hierover merkten we dat er ook een praktischer
aspect op het gebied van beeldende kunsten en
denken te onderzoeken is, namelijk het proces van
omzetting van bepaalde ideeën in vormen en omgekeerd
de invloed van deze vormen op ideeën. In de
geschiedenis zijn kunststijlen ontstaan onder invloed
van denkwijzen en wetenschappelijke en technologische
ontwikkelingen, zo vonden perspectief en olieverftechniek
hun toepassing in beeldende kunsten,
werd kleurenleer in het pointillisme gebruikt en beïnvloedde
de psychologie het surrealisme. In de beeldende
kunsten van de negentiende en twintigste
eeuw is een toename van stijlen en technieken te zien,
waaronder kubisme, fauvisme, surrealisme en constructivisme,
die nog duidelijker dan voorheen de invloed
van ideeën en wetenschappelijke ontwikkelingen
op kunstwerken tonen en omgekeerd de invloed
van kunstwerken op ideeën en wetenschappelijke
ontwikkelingen zichtbaar maken. Zo lijken de grafische
voorstellingen die snarentheoretici hanteren op afbeeldingen
die in het kubisme en surrealisme voorkomen
en getuigen fotorealisme en computergrafiek
van wetenschappelijke invloeden op de beeldende
kunsten
Om de wisselwerkingen tussen ideeën, wetenschap en
visuele vormen te onderzoeken, is door ons de filographie
ontworpen, gebaseerd op zogenoemd ‘automatisch’
tekenen en een aantal uit denken en wetenschap
geselecteerde thema’s die wij bruikbaar
achtten voor dit onderzoek. Tijdens automatisch tekenen
vindt zo min mogelijk controle plaats van het verstand
op de lijnvoering. Door sommigen wordt beweerd
dat automatisch tekenen toepassing van toeval
is. Wij hebben ervoor gekozen om de resultaten van
automatisch tekenen voor het filographisch onderzoek
te gebruiken omdat deze vormen zo min mogelijk
binding hebben met vormen die voor de mens een
functionele betekenis hebben, zoals de vormen van
bomen, huizen en personen. Door het zoveel mogelijk
ontbreken van deze binding lenen dergelijke vormen
zich ertoe om daar bepaalde ideeën en gedachten
op toe te passen en deze gedachten visueel vorm te
geven, waardoor een binding tussen vormen en ideeen
zichtbaar wordt. Deze binding wordt met de term
filographie weergegeven: ‘filo’ staat hierin voor het
filosofische, het denkaspect en ‘graphie(k)’ voor het
praktische karakter van het onderzoek (tekeningen,
grafiek, collages, objecten en foto’s).
file:Download het document

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/dbi/5c499ec082aa3


 
To top