Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen - Rijksuniversiteit Groningen
 
vp1-BeeldendeKunstFilosofie.jpg
English | Nederlands

Beeldende Kunst Filosofie

(2016) Lodi, Gabor; Schuitemaker, Lidwien

E-boek uitgave van Beeldende Kunst Filosofie 1997.

Deze studie is ontstaan uit een combinatie van onderzoek van de filosofie, esthetica, beeldende kunsten en kunstgeschiedenis. Aanvankelijk bestudeerden wij deze gebieden los van elkaar. Door gesprekken hierover werd ons duidelijk dat over beeldende kunsten zeer uiteenlopende opvattingen bestaan die elkaar vaak tegenspreken, en dat in vergelijking tot de literatuur en andere kunsttakken theoretisch gezien weinig aandacht is besteed aan de beeldende kunsten.
Verder viel ons op dat als filosofen het over kunst hebben, zij de kunstwerken meestal vrij algemeen benaderen, en dat kunsthistorici en beeldende kunstenaars vooral aandacht schenken aan praktisch-technische aspecten van beeldende kunstwerken. Daarom leek het ons zinvol - uitgaande van onze ervaringen met filosofie, beeldende kunsten en kunstgeschiedenis - een filosofisch onderzoek te verrichten naar beeldende kunsten als afzonderlijke kunsttak, waarbij praktische
en theoretische gezichtspunten met elkaar in verband worden gebracht.
Het gebied dat door ons in dit onderzoek is bestudeerd, filosofie en beeldende kunsten, is zeer omvangrijk. Omdat we veel uiteenlopende vraagstukken aan de orde wilden stellen en ons toch op de een of andere manier moesten beperken, is gekozen voor het uitwerken van aspecten die ons inziens het meest te bijdragen tot begrip van de beeldende kunsten. Niet alles is even uitvoerig beschreven, omdat de omvang dan vele malen groter zou zijn geworden en dat was niet onze bedoeling.

We hebben ernaar gestreefd, zowel qua stijl als wat de omvang betreft,
te schrijven voor een zo breed mogelijk publiek. Of wij hierin geslaagd zijn is aan de lezer om te beoordelen.
file:Download het document

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/dbi/5c499da1a6356


 
To top