Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen - Rijksuniversiteit Groningen
 
VP-Feldmeijer.jpg
English | Nederlands

In de ban van noodzakelijkheid : Kants ethiek als weerspiegeling van zijn tijd

(2014) Feldmeijer, F.R.

Herziene druk 2014/2015.

Men kan zich afvragen of het zinvol is over Kant te schrijven, het lijkt immers haast onmogelijk nog iets nieuws over hem te zeggen. De boeken over zijn werk zouden bij elkaar geplaatst een indrukwekkende bibliotheek vormen. Alleen al de Kant-bibliografie van 1945 tot 1990 omvat bijna achthonderd bladzijden.1
Toch blijft het, los van het weerleggen of het verdedigen van zijn standpunten, van belang om, zij het als een van de velen, te proberen de probleemstellingen te verhelderen. In dit boek wordt daarbij de nadruk gelegd op het feit dat Kant een achttiende-eeuwse denker was, wiens mensbeeld bepaald werd door de natuurkundige opvattingen van zijn tijd, in samenhang met de toen nog geldende aristotelische traditie: hij ziet de mens als een geheel van krachten (hogere, morele, die niet aan de natuurwetten gebonden zijn, en lagere, natuurlijke) die bij het handelen met elkaar overeen moeten stemmen.
file:Download het document

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/374762228

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta 
To top