Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen - Rijksuniversiteit Groningen
 
WereldZonder-vp.jpg
English | Nederlands

Wereld zonder arm en rijk

(2013) Schuitemaker, Lidwien

Wereldwijd zijn miljarden mensen opnieuw slachtoffer van een financiële en economische crisis. Schuitemaker geeft in haar boek een kort overzicht van de oorzaken en gevolgen van de huidige crisis en draagt voorstellen aan hoe dit soort uitwassen in de toekomst voorkomen kunnen worden. Zij beschrijft hoe het de mensheid vergaat als zij haar lot niet in eigen hand neemt maar overlaat aan een kleine rijke elite. Deze elite doet er alles aan andere geluiden dan het liberalisme uit de media te weren, en heeft met deze ideologie de bevolking murw gemaakt. Hierdoor voelde Schuitemaker zich genoodzaakt Wereld zonder arm en rijk te schrijven. Uitgeverij Filograph wil met deze uitgave een bijdrage leveren aan de opheffing van de oneerlijke verdeling van rijkdom.

Voorwoord:
Het kapitalisme heeft zich verspreid over de hele wereld, en de
gevolgen zijn overal voelbaar. De val van communistisch Oost-
Europa en de openingstelling van China voor het internationale
financieringskapitaal worden voorgesteld als overwinning
van de kapitalistische productiewijze en haar ideologie, het liberalisme.
Onderwerp van de voorliggende verhandeling zijn
de schaduwkanten van het kapitalisme en nieuwe mogelijkheden
om de samenleving te organiseren in het voordeel van
de hele wereldbevolking.
Kern van de problemen die het kapitalisme veroorzaakt is het
wettelijk toestaan van rijkdom en armoede, van rijken en armen.
Hierdoor belandt bijna de hele opbrengst van het werk
van de wereldbevolking bij een rijke elite. De rijken leven in luxe
en vergroten hun bezit ten koste van de rest van de wereldbevolking.
Aan de ongelijke bezitsverhouding is eenvoudig een einde te
maken. Hiervoor is geen revolutie nodig, alleen verandering
van wetten. Pas als overbodige persoonlijke rijkdom door middel
van wetten aan banden wordt gelegd, kunnen de opbrengsten
uit arbeid ingezet worden voor verbetering van de
leefomstandigheden van alle wereldburgers.
In deze verhandeling wordt beschreven welke factoren bijdragen
tot het ontstaan en voortbestaan van de kleine groep rijken
en grote groep armen, en wat hiervan de vernietigende
gevolgen zijn. Vervolgens worden verschillende manieren geschetst
waarop de rijken tegenover de armen hun rijkdom
rechtvaardigen. In de huidige ontwikkelingen liggen tal van
mogelijkheden besloten tot een andere organisatie van de
maatschappij, zonder rijken en zonder armen. Het laatste deel
van dit werk gaat over voorstellen voor een samenleving die
elke wereldburger de gelegenheid biedt menswaardig te leven.
Een selectie van de geraadpleegde bronnen is te vinden aan
het einde van deze verhandeling. Ook de gedachtewisseling
met Gabor Lodi heeft bijgedragen tot dit werk.
file:Download het document

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/357360001

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta 
To top